Aula clàssica

Aula Clàssica és l’espai en plataforma Moodle que ha preparat Ramon Torné.

Està pensat per al treball pautat i col·laboratiu. Conté materials, exercicis, enllaços, etc. per tal d’ajudar els alumnes en els seus estudis. Hi podeu accedir clicant aquí mateix.

(Aquí teniu unes breus instruccions per a crear la vostra pàgina en moodle.)

aula.moodlecloud.com