Recerca i Universitat

 • Pelagios: Atlas digital del Imperio romano. [>>]
 • Arachne: “Central Object Database” de l’Institut Alemany d’Arqueologia (DAI) & i de l’Institut d’Arqueologia de la Universitat de Colònia [>>]
 • Medioevo greco. Rivista di storia e filologia bizantina. [>>] [Hellenica: col·lecció d’estudis]
 • Repertorium Biblicum Medii Aevii. Open source. [>>]
 • F. Javier García González, Area de Filologia griega Universidad de Almería: historia, literatura, civilización, lengua, textos, imágenes, teatro, mitología, Selectividad. [>>]
 • Societas Internationalis studiis neolatinis provehendis / International Association for neo-latin studies. [>>]
 • University of Warwick – Renaissance Centre: Centre for Neo-Latin Studies. [>>]
 • Graduate Dissertations and Theses at Illinois University. [>>]
 • Univ. València. Studia Philologica Valentina. [>>]
 • Univ. Zürich. Corpus corporum. Repositorium operum Latinorum apud universitatem Turicensem. [>>]
 • Ágora. Estudos Clássicos em Debate. [>>]
 • Fundación Pastor de Estudios Clásicos. [>>] Cuadernos de la Fundación Pastor [digitalitzats en PDF]
 • Classic Hum: Cultura Clàssica al Grau d’Humanitats (UAB). [>>]
 • Dialnet (Difusión de Alertas en la Red). Universidad de La Rioja. [>>]
 • ADDI (archivo digital de docencia e investigación): Repositorio Insitucional de la Universidad del Pais Vasco. [>>]
 • DVCTVS. Portal papirològic de la Universitat Pompeu Fabra. [>>]
 • Exemplaria Classica. Revista de la Universidad de Huelva. [>>]
 • Anné Philologique. Índex de revistes amb les seves abreviatures. [>>]
 • The Loeb Classical Library en PDF (gairebé al complet). [>>]
 • Veleia. Revista anual del ICA/AZI (UPV/EHU), dedicada al estudio de la Prehistoria, Historia Antigua, Aqueología y Filología Clásicas. [>>]
 • Universitat de Michigan. Digital general collection. Més de trenta mil llibres en línia, edicions anastàstiques. [>>]
 • Eprints de la University College of London. [>>]
 • Projecte AGAUR sobre les competències en el Grau d’Estudis Clàssics. Universitat Autònoma de Barcelona. [>>]
 • Estudis de Literatura Grega. Universitat de Barcelona. [>>]
 • Diana Gilliland Wright, nauplion.net. Sobre el món bizantí.
 • Maria del Henar Velasco López, Mitología clásica. Universidad de Salamanca. [>>]
 • Hesperia Latina. Grup d’innovació docent de la Universitat de Barcelona. Web amb nocions de gramàtica llatina, textos i propostes d’exercicis en línia. [>>]
 • Polis, Jerusalem Institute of Languages and Humanities. Director: Christophe Rico. [>>]
 • Álbum de copistas de manuscritos griegos en España. Copistes identificats en els manuscrits grecs de les Biblioteques Nacional de Madrid, Escorial, Univ. Salamanca. Felipe Hernández Muñoz, UCM. [>>]
 • Diccionairo micénico, índices generales. Francisco Aura Jorro. [>>]
 • Numismática antigua. María Paz García-Bellido y Alicia Jiménez. Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del CSIC. [>>]
 • Lucerna: Guía Crítica de la Filología Clásica y la Filosofía Antigua en Internet. Proyecto de base de datos a cargo de la profesora Dra. Dª. Cristina Martín Puente, UCM. [>>]
 • Verba latina. Estudios de filología latina. Página persona de la profesora Matilde Conde Salazar, CISC. [>>]
 • Fortunatae. Revista del departamento de Filología clásica y árabe de la Universidad de La Laguna. [>>]