Llengua grega

 • Diccionari de Grec Logeion. [>>]
 • Vocabulari de freqüències del grec per a liceus i debutants [Arrête ton char]
 • John R.L. James, Rogelio Toledo: Materials per a aprendre grec. [culturaclasica.com]
 • Σφίγξ Classical Grammar Drill [>>]
 • J. Berenguer Amenós, Vocabulario griego (ATHENA). [>>]
 • Ana Ovando: Aprendiendo griego. [>>]
 • Online Resources for the Study of Linear B. [>>]
 • Charles A. Sullivan, Ancient Digitized Greek Dictionaries. [>>]
 • Prof. Montanari about The Brill Dictionary of Ancient Greek. [>>]
 • Index of Ancient Greek Lexica: Hesychius Photios, Harpokration, LSJ, Logeion, the Suda, and the Lexica Segueriana. [>>]
 • H.F. Auden, Greek prose phrase book. Based on Thucydides, Xenophon, Demosthenes, Plato. [archive]
 • S. Yarza, Diccionario griego-español, ed. Sopena. [vol. 1] [vol. 2]
 • Lexigram. [>>] [presentació Youtube]
 • R. Schoder, A Reading Course in Homeric Greek. [vol. I] [vol. II]
 • A. Pillon, Handbook of Greek synonymes (1850). [archive]
 • Jame R. Boise, Exercises in Greek prose composition (1851). [archive]
 • Anne-Marie Boxus, Précis de grammaire grecque. [>>]
 • Le grec sans peine. Assimil. [>>]
 • Blog Els tarongers. Llegir grec antic: pautes i normes principals. [>>]
 • Mundus gracece. Materials i enllaços per a aprendre el grec. [>>]
 • Santi Carbonell, Lingua Graeca per se illustrata. [>>]
 • Recursos para Ἀλέξανδρος. Τὸ Ἑλληνικὸν παιδίον. [wikispaces]
 • Σφίγξ Classical Grammar Drill. Esquemes i paradigmes de grec i de llatí. D’ús molt fàcil. [>>]
 • S. Yarza, Diccionario griego-español α-κ [googledrive] / λ-ω [googledrive]
 • F. Kinchin Smith, Teach yourself ancient greek (1968). [archive]
 • Diccionario griego-latín-español. [>>]
 • Meli San Martín & Javier Almodóvar (IEDA, Sevilla), Preguntas Frecuentes Griego Clásico. Φοιτῶσαι ἀπορίαι. [>>] Treball excel·lent i molt recomanable a alumnes de batxillerat. Gramàtica sistemàtica.
 • Meli San Martín & Javier Almodóvar (IEDA, Sevilla), Vocabulario griego ilustrado. [>>] Treball excel·lent i molt complet.
 • Thesaurus graecae linguae ab Henrico Stephano constructus… (1572). [googlebooks] [archive] [gallica]
 • Manuals de llengua grega moderna disponibles per a descarregar en tots els formats. [>>]
 • Diccionario griego-español. Maneig molt fàcil del diccionari Pabón. [>>]
 • Ludus litterarius. Pràctiques de les declinacions amb autocorrecció. [>>]
 • Diccionarios de griego. [Comentaris del blog En Compostela]
 • Blue letter Bible: Lexicon. [>>]
 • M. Cáceres Dávila, Recursos “pro humanidades”: Griego. Lengua, morfología y sintaxis. [>>]
 • Dicciogriego. Diccionario didáctico interactivo de griego. [>>] [dicciogriego.es]
 • M. Betriu, Exercicis interactius de gramàtica grega: 1r de batxillerat. Ed. Cruïlla. [>>]
 • Luis M. orbaneja García, Gramática Griega Interactiva. Ejercicios de fonética y morfología del Griego clásico. [>>]
 • Lexica Latino-Graeca & Graeco-Latina. [Linguax]
 • Marc Huyss, Greek Grammar on the Web. [>>]
 • Cronologia i abast de les diferents llengües indoeuropees. [>>]
 • S. Giralt, classificació de les llengües indoeuropees. [>>]
 • M. Capellà, L’indoeuropeu: una gran família lingüística [El fil de les clàssiques]
 • Tutorial i exercicis per al llibre d’A. Mastronarde, Attic Greek. [primera versió: ancient Greek] [nova versió: atticgreek.org]
 • Tutorial sobre l’article grec: Youtube. [blog Griego antiguo]
 • Javier Almodóvar & Meli San Martín, Vocabulario griego clásico ilustrado. Diccionari en línia de gran valor pedagògic i utilíssim per als alumnes de secundària. [>>]
 • Marilyn A. Katz, Animacions per a dibuixar les lletres de l’alfabet grec. Vegeu el final de la pàgina, al peu. [>>]
 • N.J. Stoffel, An Epitome of the New Testament. [archive] [blog Me suena a griego]
 • H.G. Liddell & R. Scott, A Greek-English Lexicon, Oxford 1996. [scribd]
 • Santi Carbonell, Llengua grega: apunts per a Grec 1. [Prezi]
 • Santi Carbonell,Griego: lengua, literatura y cultura. [Prezi]
 • Luis Muñoz Delgado, Léxico de Magia en Papiros Griegos en línea. [CSIC]
 • Diccionario Griego-Español en línea. [CSIC]
 • Tony Fisher, Greek New Testament. Anàlisi gramatical de cada mot. [>>]
 • Joan Coderch, Akropolis World News (www.akwn.net)
 • Antoni Góngora, Diccionari grec-català en línia. [>>]
 • Grup Electra (UB). Curs d’autoaprenentatge de Grec. [>>]
 • Grup Electra (UB). Curs d’iniciació al Grec clàssic. Plataforma moodle. [>>]
 • Juan F. Marcos Montiel, bibliografia básica del estudiante de Filología Griega. [Scribd]
 • TLG: The Online Liddell-Scott-Jones Greek-English Lexicon. [>>]
 • Wiki d’exercicis complementaris per al mètode Athenaze. [>>]
 • Oracions subordinades substantives. Presentació Slideshare. Batxillerat. [Blog Cianeas*Κυάνεαι]
 • Edward Ross Wharton, Etyma Graeca. An etymological lexicon of classical Greek (1890) [scribd]
 • Francisco Villar, Los Griegos, los indoeuropeos y los orígenes de Europa, Madrid 1996 [scribd]
 • F. R. Adrados, Historia de la lengua griega [scribd]
 • Suda On Line: Byzantine Lexicography [>>]
 • Jordi Redondo, Curs de sintaxi grega. [Universitat de València]
  • Aquest manual ofereix un panorama complet de la sintaxi de la llengua grega antiga a un nivell avançat, i està pensada en especial per als alumnes del Grau de Filologia Clàssica.
 • As famílias lingüísticas [blog Fendetestas]
 • Lenguas y pueblos indoeuropeos. [Almacén de Clásicas]
 • Ángel Martínez Reche, Blog d’Antologia de textos grecs. [>>]
 • EPHODIA. Initiation au Grec ancient. [>>]
 • Dialectos griegos. [>>]
 • Preposiciones griegas. Recull de diapositives i presentacions en el blog Lisias y Eufileto.
 • La flexión pronominal en griego. Elena Gallardo Pauls. [Universitat de València Open course Ware]
 • La flexión verbal en griego. Elena Gallardo Pauls. [Universitat de València Open course Ware]
 • Proyecto Paladium. Gramática griega. [>>]
 • Carlos Cabanillas, Gramática griega. Adreçat sobretot per a estudiants de batxillerat [>>]
 • Grup Electra (UB). Esquemes de morfologia nominal i verbal en Power point. Molt útils. [>>]
 • Evphorvia. Web molt complet amb exercicis interactius per Marià Betriu per a l’aprenentatge de la cultura grega i del llatí. [>>]
 • Diccionairo micénico, índices generales. Francisco Aura Jorro. [>>]
 • Bibliografia sobre llengua grega a Googlebooks. [>>]
 • Bibliografia sobre llengua grega a Internet archive. [>>]
 • Exercicis en línia: “Nominativo o Genitivo”. [mestre a casa]
 • Lexilogos. Diccionaris de grec. [>>]
 • Participios griegos. Consuelo Bouza Sanjurjo. [Chiron red social] [>>]
 • Santiago Carbonell. Mapa de centres educatius amb la pronunciació “històrica” del grec. [>>]
 • Santiago Carbonell. Sobre la pronunciació de ΧΕΙΡΩΝ. [>>]
 • Transcripciones: reglas y ejercicios. [>>]
 • Verbs polirritzes en grec. Extracte de H.J.K. Usher, An outline of Greek accidence. [scribd] [PDF]