Literatura grega

 • Fernando Plans Moreno, Test básico de la Odisea de Homero (25 preguntas). [web Profesorplans.com]
 • Ésope, Fables. (éd. Émile Chambry) [archive]
 • The Odyssey Map: A map of the locations in Homer’s Odyssey. [>>]
 • Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso. [>>]
 • J.A. López Férez (ed.), Historia de la Literatura griega. [>>]
 • J. P. Vernant, Mito y tragedia en la Grecia antigua. [vol. I] [vol. II]
 • F.R. Adrados, Eros en la lilteratura griega. [Cursos Fundación J. March]
 • F. Javier García González, La literatura del mundo griego. [>>]
 • R. Engelmann & W.C.F. Anderson, Pictorial Atlas to Homer’s Iliad and Odyssey (1892). [>>]
 • Alberto Reche, ¿Cuántas Odiseas contiene la Odisea? [>>]
 • Víctor Manuel Dávila Vegas, La lírica de Alceo [blog ΣΤΑΣΙΩΤΙΚΑ]
 • Autors grecs traduïts al llatí (col. Didot). Academia Vivarium Novum. [>>]
 • LATO: Library of Ancient Texts Online. [>>]
 • Manuscrits grecs: quadre en PDF amb les diferents lligatures entre lletres. Molt útil! [>>]
 • Literatura clásica. [timeline]
 • Proposta d’exercicis: «Els Perses» d’Èsquil. [>>]
 • Gregory Nagy, The Best of the Achaeans: Concepts of the Hero in Archaic Greek Poetry. [>>]
 • A.M. Rabadán Bruguillos, Medea un personaje contemporáneo. Análisis de la obra a partir de los monólogos de la heroína. [>>]
 • Martine Cuypers, A Hellenistic Bibliography. [>>]
 • La Ilíada, trad. L. Segalà. [Wikisource]
 • Gaia. Revista interdisciplinar sobre la cultura grega: monogràfic sobre Apol·loni de Rodes. [>>]
 • Fernando Lillo, Guia de lectura del Edipo Rey. [>>] [guia en català?]
 • Maria Josep Simó, Propostes de lectura i treball sobre l’Odissea. [edu365]
 • M. T. Clavo, Safo fragmento 16V: el deslumbramiento [Enrahonar 26, 1996, 41-64]
 • N. Pierrotti, Isócrates: retórica y poder político en la formación del ciudadano ateniense del siglo IV a.C. [proyecto Clío]
 • L. Gil (ed.), Introducción a Homero, Madrid 1963. [scribd]
 • Loeb Classical Library Books Available Online. [edonnelly.com] [loebolus]
 • Á. Martínez Reche, La novel·la grega. Dafnis i Cloe. [>>]
 • Breve biografía de Aristóteles, Sócrates, Diógenes, Platón, Eurípides, Heródoto y Sófocles. [blog La Grecia clásica y su legado]
 • Eurípides, El Ciclop. Guia de treball i comentari adreçat als alumnes. [>>]
 • M. Isabel Panosa Domingo, Grècia i Egipte en l’origen del drama. El context sagrat. Institut Català d’Arqueologia Clàssica, Tarragona, 2009. [>>]
 • Mariàngela Vilallonga, Els nostres clàssics. Antologia publicada a Fulls de la revista: Revista de Girona, 211, març-abril de 2002. [>>]
 • Enric Iborra, Les literatures en l’Antiguitat. [La serp blanca]
 • Guia de lectura: L’Odissea (adaptació d’Albert Jané). [>>] [PDF Ed. Combel] [PDF Ed. Bambú]
 • Jordi Redondo, Teoria i història literàries gregues. Universitat de València. [>>]
 • Albin Lesky, Historia de la literatura griega. [scribd] [taringa]
 • Homerica. Centre d’études homériques. Univ. Stenhal, Grénoble. [>>]
 • “Dons des Muses”. Música a Grècia. [>>]
 • Mark Damen, Classical Drama. [>>]
 • Teresa Sallent, Safo. El amor-acontecimiento y el eterno retorno. [Sarasuati]
 • M. Lahanas, Homer. Compilació de diferents webs. [mlahanas.de]
 • Audio de poetas griegos y latinos. [El hilo de Ariadna]
 • Dicen haber encontrado la tumba de Safo en Mitilene [Blog la túnica de Neso]. Refutació [ibidem]
 • Núria Miguel, Homero. Excel·lent posada a punt sobre el tema. [El blog de griego]
 • F. R. Adrados, Resumen de la Ilíada. Extracte del llibre col·lectiu Introducción a Homero. [Word]
 • F. R. Adrados, Resumen de la Odisea. Extracte del llibre col·lectiu Introducción a Homero. [Word]
 • J. C. Iglesias Zoido, El legado de Tucídides en la cultura occidental, Univers. Coimbra, 2011 [>>]
 • E. Bertin, Chronologie de la Pentèkontaétie. Vademècum imprescindible per al llibre I de la Història de la Guerra del Peloponnès de Tucídides. [>>]
 • Bibliotheca Graeca Augustana. Conspectus alphabeticus [>>]
 • Blog De Troia a Ítaca. Les traduccions, els ressons i les influències d’Homer i la matèria troiana en les arts i la cultura catalanes i universals. [>>]
 • Breu antologia de la la poesia grega: des d’Homer fins a Elitis. [>>]
 • Francisco Manzanero, Lírica griega. Esquema general amb àudio. [>>]
 • Homero. La Ilíada. Versión directa y literal del griego por Luis Segalá y Estalella. Ilustraciones de Flaxman y Church. Barcelona, Montaner y Simón, 1908. [archive.org]
 • Odissea: presentacions en PPT disponibles en format Slideshare. [>>]
 • Teofrast, Caràcters. Lectura del capítol “Els bufanúvols” per Xavier Antic. [>>]