Llengua llatina

 • Thesaurus Linguae Latinae [>>]
 • Latin Aug 22. [>>]
 • Diccionari Logeion de llatí. [>>]
 • The latin teacher. [>>]
 • A. Morcillo León, Lorenzo Valla y los neologismos. Una aproximación al neologismo en latín desde la Antigüedad al Renacimiento. U. Extremadura, 2021. [>>]
 • D. Morgan & P. Owens, Adumbratio Lexici Anglico-Latini. [>>]
 • Vocabula computatralia. [>>]
 • Ángel L. Gallego: Tempus discendi, tempus docendi. Pagina retialis exercitia varia afferens ad latine loquendum [>>]
 • Σφίγξ Classical Grammar Drill [>>]
 • Imma Zapata, Vocabulari del llibre ‘Familia Romana’: caps. I-XVIII. [>>]
 • Latin for beginners. La vida quotidiana en llatí, des de zero. [>>]
 • Alfred Ernout, Morfología histórica latina. [>>]
 • Cambridge Latin Course (I-II). [>>] [>>]
 • B. Bell, Minimus. Starting out in Latin (Cambridge). [>>]
 • Carolus Zangemeister, Inscriptiones parietariae Pompeianae, Herculanenses, Stabianae. [>>]
 • Anne-Marie Boxus, Précis de grammaire latine. [>>]
 • Lectura cantant del carmen 3 de Catul. [instagram]
 • AA.VV. Testi Per Ragazzi In Latino Pinocchio, Paperino, Asterix,. etc [archive]
 • Julian Morgan, Imperium Latin. Imperium Books 1-2-3 en PDF. [>>]
 • F. Noël & F. de Parnajon, Gradus ad Parnassum. [archive]
 • Nunc est loquendum! Activitats i programació amb un enfocament comunicatiu segons el Marc Comú Europeu de Refèrencia per al mètode Lingua Latina per se illustrata. [>>]
 • In ludo. Jocs per a treballar continguts del mètode Lingua Latina per se illustrata. [>>]
 • Free Latin books and more online. Llibres en PDF, e-books i molts altres recursos. Interessant post. [examiner.com]
 • Shami Ghosh, A brief reference guide to Medieval Latin.[>>]
 • S. Segura Munguía, Gramática de la lengua latina. [>>]
 • Quadre general dels infinitius i participis llatins (Word). [>>]
 • Benjamin L. D’ooge, Triginta Colloquia latina. [>>]
 • Mundus latinus. Tots els llibres del mètode LLPSI. [>>]
 • Σφίγξ Classical Grammar Drill. Esquemes i paradigmes de grec i de llatí. D’ús molt fàcil. [>>]
 • Llibres traduïts al llatí / Libri latine redditi. [vicipaedia]
 • C. Cabanillas, Actividades autocorregibles de lengua latina. [>>]
 • Classics at home, E.books for latin home scholers. [>>]
 • Mercedes García, ¿Latín para qué? Fraseologia llatina per al nostre temps. [Youtube]
 • IES Pinar de La Rubia, Ejercicios interactivos de Gramática latina. [Googledrive]
 • Exercicis interactius per al mètode LLPSI. [memrise]
 • Exercicis per a aprendre vocabulari bàsic de llatí. [memrise]
 • Amores Didonis et Aeneae. HTML by Wowslider. [>>] Ideal per a 2n de batxillerat.
 • Revista “Palaestra latina”. [>>]
 • Diccionario griego-latín-español. [>>]
 • Verbix. Conugació de verbs en llatí. [>>] Web completíssim i de gran utilitat.
 • Meli San Martín & Javier Almodóvar (IEDA, Sevilla), Frequenter allatae quaestiones (FAQ latín). [>>]
 • Meli San Martín & Javier Almodóvar (IEDA, Sevilla), Vocabulario latino [>>] Web molt útil.
 • W. Stroh, El latín ha muerto. ¡Viva el latín! [>>]
 • Magistrula.com. Ajut per a treballar gramàtica, vocabulari, frases i composició amb l’ajut d’imatges. [Magistrula.com]
 • Abreviaturas Latinas. [Palladium]
 • The National Latin Exam. Proves i ajut força útil. [>>]
 • J. Campillo Galmés, À. Martí Borràs, J. Gelabert Vich, J.Soriano Vaello: Recorregut per les inscripcions llatines de Palma, InnovIB, 1, 2010. [PDF] [Youtube]
 • Rand Johnson, Medieval Latin. Documents, textos i enllaços interessants. [>>]
 • J. G. Th. Graesse, Orbis latinus (1909). [>>]
 • PHI Latin Texts. [>>]
 • Martí Crespo, El nostre llatí quotidià. [Vilaweb, 29.01.2015]
 • Latin Language Discussion. Everything relating to Latin language (Lingua Latina). [>>]
 • Inst. de batxillerat a distància de Guipúscoa. Latín I. Gramática llatina força clara i completa. [>>]
 • Blog Hespérides. Latín II: gramática y ejercicios. Molt complet i aconsellable. [>>]
 • Latindictionary.wikidot.com. Lèxic, quadres gramaticals, etc. web en construcció. [>>]
 • Marià Betriu, Exercicis interactius de gramàtica llatina: 1r de batxillerat. Ed. Cruïlla. [>>]
 • Lexica Latino-Graeca & Graeco-Latina. [Linguax]
 • Philippe Remacle, Llatí medieval. [>>]
 • In rebus. Latin Quotes, Sayings, Tattoos, Phrases & Mottos. [>>]
 • PHI Classical Latin Texts. A Resource Prepared by The Packard Humanities Institute. [>>]
 • The American Association for Neo-Latin Studies (AANLS). [>>]
 • Meli San Martín & Javier Almodóvar (Dep. Lenguas Clásicas. IEDA, Sevilla), Frecuenter Allatae Quaetiones (FAQ). Web especialment pensada per a resoldre dubtes sobre temes puntuals de morfologia i sintaxi. Molt útil per a estudiants de batxillerat. [>>]
 • Godmy’s, Lexica Latino-Graeca & Graeco-Latina. [>>]
 • Els noms romans: Nova Roma.
 • Univ. Zürich. Corpus corporum. Repositorium operum Latinorum apud universitatem Turicensem. [>>]
 • Carlos Cabanillas, Gramática latina. [>>]
 • E. Forcellini, Totius Latinitatis lexicon (1828) [cercador] [archive.org]
 • D. Morgan, Adumbratio lexici anglici et latini. [>>]
 • W. Redmond, Glossarium anglico-latinum. [>>]
 • Du Cange, et al., Glossarium mediæ et infimæ latinitatis [>>]
 • Joan-Lluís Lluís, Quan els déus volien parlar als mortals, El Punt Avui, 13.10.2013. Sobre la llengua etrusca.
 • Enrico Olivetti. Dizionario Latino. Gran base de dades on es pot consultar també la declinació i conjugació.
 • Corpus Inscriptionum Latinarum. [>>]
 • H. Preble & Ch. P. Parker, Handbook of Latin writing, Boston 1894. [scribd]
 • W. Smith, An introduction to Latin prose composition (1879) [>>]
 • W. Ramsay, A manual of Latin prosody (1859) [>>]
 • Çlirim Xhunga, Etymological dictionary of Latin language. [>>]
 • Lexicon Interretiale Multorum Verborum Modernorum / Internet Dictionary of Many Modern Words. [>>]
 • Nodictionaries: ajut lèxic per a textos llatins. [Tutorial de Carlos Cabanillas]
 • Numen: the Latin lexicon. [Tutorial de Carlos Cabanillas]
 • Julian Morgan, Imperium Latinum. A new Latin course. [>>] [metodologia]
 • Sito Yelas, Lexicon imaginibus auctum: vocabulari de molts aspectes de la vida quotidiana. Val la pena consultar-lo freqüentment. [>>]
 • William Whitaker, Words. Llatí-anglès / anglès-llatí. Programa en línia i també disponible per a ser descarregat. [>>]
 • Ludus latinus I-II. Cursus Linguae Latinae. [bibliotheca Augustana]
 • E. Heimbach, Latin Everywhere, Everyday. A Latin phrase workbook. [scribd]
 • William Robertson, A dictionary of latin phrases. [openlibrary]
 • Vita Latinitatis. Conventus omnium amicorum latinitatis vivae.
 • Carlos Cabanillas, Grammaticus. [slideshare]
 • Elena Gallardo, Latín en fichas para 1º de bachillerato. [slideshare]
 • LLPSI. Activitats de repàs de volcabulari llatí. [>>]
 • María Isabel Garcés Lacasa, Ejercicios de latín [>>]
 • H. Orberg, Lingua Latina per se illustrata. Part II: Roma Aeterna. [Googlebooks]
 • Roser Williams / Rosa Latina. Web amb molts materials, textos, exercicis en PDF, llibres de l’autora sobre didàctica de la llengua llatina.
 • In rebus. Latin Quotes, Sayings, Tattoos, Phrases & Mottos. Translation Software.
 • CODOLCAT (COrpus DOcumentale Latinum CATaloniae). Notícia a Gazophylacium.
 • F. García Jurado, Introducción a la Semántica Latina [scribd]
 • De schola loquamur (vocabulario latino adaptado al Instituto). [>>]
 • Pervivencia i importància de la llengua llatina; llatinismes. [RTVE]
 • As famílias lingüísticas [blog Fendetestas]
 • José Miguel Corbí, Aforismos latinos. [>>]
 • Lenguas y pueblos indoeuropeos. [Almacén de Clásicas]
 • LatinTests.net. An online resource for Latin learners and Latin lovers. Comprehensive and interactive quizzes to learn and retain Latin grammar and vocabulary.
 • Initia Latina. Version web del método de José Nunes de Figueiredo (Coimbra, 1965). [>>]
 • Diccionaris de llatí en línia (també diccionaris inversos), gramàtiques, mètodes d’aprenentatge de la llengua, frases llatines, enllaços molt interessants. [Lexilogos]
 • F. Gaffiot, Dictionnaire Latin-Français (1934) [>>]
 • Didacterion. Lèxic i morfologia llatines. [>>]
 • LVDVS: web per a aprendre llatí. [latinedisce.net]
 • Chironwiki. Gramática latina. [>>]
 • Children’s books in Latin. [>>]
 • Rosetta Stone: Mètode per a aprendre llatí.
 • Preposiciones latinas. María Astorgra. Slideshare.
 • La modalidades oracionales. Elena Gallardo Pauls. U.V. Open course ware.
 • Curs de llatí per a 4t ESO. [>>]
 • El sistema verbal en latín. Elena Gallardo Pauls. U.V. Open course ware.
 • Aula de latín. José Luis Cimarras. Exercicis interactius i textos amb notes. Revista Methodos.
 • Ludus litterarius. Web amb exercicis interactius de llatí. Molt recomanable.
 • Evphorvia. Web molt complet amb exercicis i activitats elaborats per Marià Betriu per a l’aprenentatge de la cultura clàssica, grec i llatí. Versió en català i castellà.
 • Hesperia Latina. Web de la Universitat de Barcelona amb esquemes de gramàtica, exercicis i textos proposats per a la traducció. Hi ha unes nocions de prosòdia i etimologia.
 • Ejercicios de latín y cultura clásica. Versió castellana del portal francès gratumstudium a càrrec de Rogelio Martínez del Oro. Conté exercicis interactius de llengua i cultura. També jocs.
 • Cuestionarios de latín y cultura clásica en hotpotatoes. També a càrrec de Rogelio Martínez del Oro.
 • De lingua latina. Exercicis d’ajut del llibre de Llatí a 4t d’ESO. També a càrrec de Rogelio Martínez del Oro.
 • Rosa Elisa, Curso de latín por Internet. [>>]
 • Almacén de clásicas. Molt més que un simple blog de llatí i cultura clàssica.
 • Schola latina universalis. Latine loqui sine molestia.
 • Lingua latina aeterna. Colloquia latina.
 • Àudio de Sententiae Latinae, complement de LLPSI. A càrrec de Carlos Martínez Aguirre.
 • Clémemt Desessard, Lingua Latina sine molestia. Amb àudio MP3. [comentari al blog]
 • Curso completo de latín clasico para ESO/bachillerato y otros. Curso completo de latin para todos los niveles. Aprende latín clásico desde cero. [pensandoenlatin.blogspot.com]
 • Diccionario español-latino. Diccionario latino-español.
 • Diccionairo didacterion: significat i morfologia. [comentari al blog ludus litterarius]
 • Entre el «Victiōnarium» i el «No dictionaries». Comentari sobre eines informàtiques de trducció i anàlisi en llatí. [>>]
 • Exercicis: “Expresiones de uso latinas”. [mestre a casa]
 • José Juan del Col, Diccionario español-latino para uso moderno del latín. [>>]
 • L. Quesada, Elementos de gramàtica latina. Fulletó de 8 pàgines de gran utilitat. [scribd] [comentari al blog] ][PDF]
 • Resum-esquema sobre epigrafia romana. [Exegi monumentum]
 • Pere E. Barreda, Sententiae quae sequentur paulatim agnoscere ac vertere debes linguae Latinae studium exercendo. [vserió només amb “u”] [versió escolar “v”/”u”]
 • Roman numeral and date conversor. Roman calculator and roman numerals test. [>>]
 • Vocabulari llatí electrònic / Vocabulario latino electrónico. [mestre a casa] – Us podeu descarregar el vocabulari des d’aquest enllaç.