Ciència

  • Abel Mariné, Hipòcrates de Cos. [Avui, 16 d’octubre del 2015]
  • Acueducto de Gades: estructura i construcció. Molt didàctic. [Youtube]
  • Hallan el ‘ingrediente secreto’ de los majestuosos edificios romanos [>>]
  • Latin tutorial, The Origin of Roman Numerals [Youtube]
  • Kostas Kotsanas: Museu de tecnologia de l’Antiga Grècia. [>>]
  • TV3: documental sobre enginyeria romana. [>>]
  • Prácticas de números romanos en Flash. [>>]
  • Jose Luis Cimarras: ciència i món clàssic. Web d’introducció a la Geografia, medicina, matemàtica. [>>]
  • Roman numeral and date conversor. Roman calculator and roman numerals test. [>>]
  • Les matemàtiques i l’astronomia a l’Antiguitat i a l’Edat Mitjana. [>>]