Mitologia i religió

 • Diccionario de mitologia. Apud: Homero, La Ilíada y la Odisea. Madrid 1970. – Apéndice. [>>]
 • Pedro Olalla, Atlas Mitologico de Grecia (pdf de 557Mb) [>>]
 • Jean-Pierre Vernant, El Universo, los Dioses, los Hombres (1999) [PDF]
 • Dossier educativo: La guerra de Troya. [Compostela capital cultural]
 • Els viatges d’Eneas. [googlemaps]
 • Pablo Castro Hernández, La magia en los viajes de Odiseo. [Revista Mito]
 • El fuego de Prometeo. [RTVE Mitos y leyendas]
 • Esquema de la Guerra de Troia. Mite, geografia i arqueologia clàssica. Molt didàctic. [>>]
 • Carlos Cabanillas, Imágenes de mitología. [flickr]
 • Ó. Ramos, Delfos, morada de Apolo. [slideshare]
 • Canal Historia: Ulises y la maldición del mar. Possibles troballes d’unes embarcacions de l’època. [Youtube]
 • Mª del Henar Velasco López, Mitología Clásica [>>]
 • Mitologia greca e romana. La storia di circa 700 miti. [>>]
 • Classical Myth: The Ancient Sources. [>>]
 • Gisèle Mounzer, Mapa interactiu de l’Odissea. [>>]
 • A. Alamillo – E. Rodríguez, Mitología y arte. [>>]
 • M. Capellà, El fil del mite grec.
 • L’Odissea a Map Tales. Blog El vaixell d’Odisseu.
 • RTVE: Mitos y leyendas. Sèrie televisiva amb suport d’experts sobre el tema. [guió] [programes] [descarregar videos a la carta TVE]
 • Amaltea. Revista de mitocrítica sobre la recepción de los mitos antiguos, medievales y modernos. UCM. [>>]
 • Asteria, Asociación Internacional de Mitocrítica. [>>]
 • Carlos Goñi, Cuéntame un mito. [Guia de lectura i correcció] Nota: cal donar-se d’alta a Planetalector.
 • Pedro Olalla, Los lugares del mito. Sèrie televisiva en grec. [blog La Pasión griega]
 • History Documentary, Greek mythology: Gods and Goddesses. [Youtube]
 • Joyas de la mitología. El Prometeo encadenado. [còmic disponible a Scribd].
 • Juanjo Castro. El león de Nemea. Extracto del cómic “El héroe. Libro uno” de David Rubín, publicado por la editorial Astiberri. [slideshare]. Héracles, un héroe postmoderno [comentari al seu blog].
 • Las tres Gracias en la Historia del Arte [>>]
 • La batalla de los dioses: El minotauro. [Youtube]
 • Mapa del Viatge dels Argonautes. [La historia con mapas]
 • Descubriendo el mito de Héracles. [Youtube] [Youtube]
 • La leyenda de Ícaro y Dédalo. [Youtube]
 • El mito de Medusa. [Youtube]
 • El mito de Perseo. [Youtube]
 • El mito de Prometeo. [Youtube]
 • Edipo Rey. Presentació en PPT. [>>]
 • CaixaFòrum: La guerra de Troia. Mites clàssics i tradició oral. Espectacle que combina narració, titelles i animació audiovisual adreçat a primària i primer cicle d’ESO. Representacions de febrer a març de 2012. Material didàctic molt interessant.
 • A. Bernabé & J. Casadesús (eds.), Orfismo y la tradición órfica. Un reencuentro, Madrid, Akal, 2008 [scribd]
 • Homère. Sur les traces d’Ulysse. Exposició a la BNF. [>>]
 • Guia de lectura: L’Odissea (adaptació d’Albert Jané). [>>] [PDF Ed. Combel] [PDF Ed. Bambú]
 • Pierre Grimal, Diccionario de la mitología griega y romana. [consulta en línia]
 • Sebastián Martínez, Los monstruos clásicos de Furia de Titanes. [sarasuati]
 • La Eneida de Virgilio con ilustraciones. [La túnica de Neso]
 • Laurel Bowman (University of Victoria) & Karen Friesen, Classical Myth: The Ancient Sources. Recull de textos i imatges. [>>]
 • Gruppo di Ricerca sul Mito e la Mitografia dell’Università di Trieste (GRIMM). Diccionario Etimológico de la Mitología Griega multilingüe On Line (DEMGOL, en castellà, italià i francès). [>>] [comentari al blog]
 • Germán Moreno, Enciclopedia de mitología griega (repertori alfabètic de la mitologia grega). [>>]
 • Carlos Parada, Greek mythology link (parcialment en castellà). Extensa recopilació de personatges, imatges, taules, mapes, etc. [>>]
 • Sebastià Giralt, El laberint dels mites. [>>]
 • Assela Alamillo Sanz & Emma Rodríguez Chamorro, Mitología y arte (els déus olímpics i altres, estudi de 10 mites a través de 50 obres d’art, diverses formes d’expressió i estils artístics a través dels mites recollits, una biografia d’artistes. [>>]
 • Perseus Digital Library (Tufts University). Textos grecs i llatins amb traduccions angleses i una col·lecció d’imatges d’art i arqueologia. [>>]
 • Theoi Project: guia als déus, dèmons i monstres de la mitologia grega a través de la recerca d’entrades individuals amb citacions de les fonts clàssiques (textos i pintures ceràmiques gregues del segle V a.C). [>>]
 • VRoma: banc d’imatges sobre el món antic. [>>]
 • Maria del Henar Velasco López, Mitología clásica. Universidad de Salamanca. [>>]
 • Pathways to ancient myth. [>>]
 • José María Ciordia. Los amores de Eros y Psique nuevamente narradas en ocho jornadas y un epílogo, con un remedio de amor. [>>]
 • Almacén de Clásicas: recursos para actividades de mitología. [>>]
 • Maria Teresa Cases Fandos. Guia de lectura para la Eneida. [>>]
 • Mayte Duarte, El mite. [Sarasuati, novembre 2010]
 • Albert Jané, La Guerra de Troia. Cavall Fort, 640, març de 1989. [>>]
 • G. López Monteagudo. El mito de Perseo en los mosaicos romanos. particularidades hispanas. [e-spacio.uned.es]
 • Montse Viladevall i Toni Llacay, Herois i heroïnes, un món de passions. Barcelona, edit. Planeta & Oxford, col·lecció Nautilus núm. 9 (1ª edició, 2008). Nou ISBN: 978-84-6735-719-6 [Guia de lectura en PDF] [Guia de lectura a Scribd]